Παρουσιαση στο TechMinistry

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 19:30 το τμήμα Θεσσαλονίκης ήταν στο χώρο του TechMinistry (Hackerspace Θεσσαλονίκης) για να παρουσιάσει την Οικονομία Βασισμένη στους Φυσικούς Πόρους & Νόμους. Έγινε μια συνοπτική ανάλυση του μοντέλου, παρουσιάστηκαν σύντομα οι διαφορές με το σημερινό οικονομικό μοντέλο, παρουσιάστηκαν οι σημερινές τεχνικές μας δυνατότητες και έγινε σύντομη αναφορά σε κάποιους τρόπους για τη μετάβαση.

Αποτίμηση εκδήλωσης

Αφενός ξέραμε που πηγαίναμε και ότι ένα open source project όπως αυτό θα έγειρε το ενδιαφέρον των ατόμων που σχετίζονται με το Hackerspace. Παρουσιάστηκε και πάλι ο ηλιακό ψήστης σε συνδυασμό με το Open Source Ecology (περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ) και τον δικό μας οδηγό αυτάρκειας(περισσότερα εδώ). Πρακτικά μιλήσαμε (γιατί το περισσότερο χρόνο το περάσαμε σε ερωτήσεις και συζήτηση) για το πως το open source ecology σαν πρωτοβουλία μπορεί να δώσει στις ομάδες που ασχολούνται με πειραματικές κοινότητες τα εργαλεία για να προχωρήσουν περισσότερο τα project τους καθώς και ότι πρέπει να υπάρξει ένα αντίστοιχο εργαλείο για αστικό περιβάλλον που θα είναι ο δικός μας οδηγός αυτάρκειας τον οποίο θα ξεκινήσουμε όταν ολοκληρωθεί η μετάφραση του βιβλίου μας «Ορίζοντας το Κίνημα Zeitgeist: Συνειδητοποιώντας έναν νέο τρόπο σκέψης».

 


Comments are closed.