Παρουσιαση στο TechMinistry

FotoFlexer_Photo

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ήμασταν στο TechMinistry (το τοπικό Hackerspace) για να παρουσιάσουμε το Open Source Ecology και το επερχόμενο έργο μας, τον Οδηγό Αυτάρκειας. Στα πλαίσια του τελευταίου έργου μάλιστα παρουσιάσαμε τον ηλιακό μας φούρνο (οδηγίες κατασκευής ΕΔΩ).

Με λίγα λόγια, το Open Source Ecology είναι ένα παγκόσμιο εγχείρημα που έχει ως στόχο του την κατασκευή κάποιων βασικών εργαλείων που χρειάζεται μία μικρή υπαίθρια κοινότητα (πχ. χωριό) για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Βασικός κανόνας του έργου είναι η ανοιχτή διάθεση των σχετικών σχεδίων στο διαδίκτυο. Ο Οδηγός Αυτάρκειας είναι ένα παρόμοιο έργο, δικό μας, αλλά για περιβάλλον πόλης.

Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον και για τα δύο έργα αλλά κυρίως για τον Οδηγό αυτάρκειας καθώς κάποιοι είχαν την απορία πώς θα μπορούσαν κάποιες τεχνολογίες να εφαρμοστούν σε περιβάλλον πόλης. Το συγκεκριμένο έργο θα το ξεκινήσουμε σαν τμήμα Θεσσαλονίκης και θα κάνουμε κάποια έργα στο χώρο του TechMinistry οπότε υπήρχαν κάποια άτομα που προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν με το τεχνικό κομμάτι. Όσον αφορά το Open Source Ecology, έγινε σχετική παρουσίαση από το Διομήδη, μέλος του τμήματος της Αθήνας και μοναχικό μέλος του Open Source Ecology στην Ελλάδα. Μετά την παρουσίαση έγινε κάλεσμα για συμμετοχή, αλλά δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον.


Comments are closed.